آثار و محصولات

/آثار و محصولات

درباره کتاب یادی از باباعلی زنده‌یاد محمدتقی کهنموئی

محمدتقی كهنموئی روز جمعه دهم ديماه 1299 در تهران به دنيا آمد. استاد در دوران جوانی به فراگيری هنر تئاتر در مكتب بزرگان تئاتر ايران كوشيد تا نهال اشتياق خود را برای تعالی روحش با اين هنر بارور سازد.

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۷:۱۰:۳۶ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹|آثار و محصولات|

درباره کتاب دکتر موستاش (رویدادها و آموخته‌ها)

در این کتاب خاطرات استاد علی آذریان به زیور طبع آراسته شده تا نسل جوان بتوانند بهره‌ها از تجربیات این بزرگ‌مرد بگیرند و نیز هم‌نسلان او را به یاد خاطراتی بیندازیم که می‌توانند با آن همزادپنداری نمایند.

۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۹:۰۱:۳۸ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹|آثار و محصولات|