فرم انتقادات، پیشنهادات و شکایات

شما می‌توانید انتقادات، شکایات یا پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.

اگر پیشنهادی برای بهبود سایت دارید که حس می‌کنید ممکن است برای کاربران دیگر هم مفید باشد با ما در میان بگذارید.
اگر حس می‌کنید نقطه ضعفی در ارائه خدمات، مشاوره هنگام خرید، خدمات پشتیبانی و . . . وجود دارد و یا پیشنهادی برای بهبود ارائه خدمات دارید با انتقال پیشنهاد یا انتقاد خود لطف بزرگی به ما برای انجام هرچه بهتر خدمات، می‌نمایید.